TAKSKÖTSEL & RÅD

TAKSKÖTSEL FÖR SMARTA HUSÄGARE

För att alla garantier ska gälla, är det viktigt att du som husägare sköter om ditt tak. Året om. Vissa saker tar 5 minuter att utföra, andra kanske 3 timmar. Men alla är viktiga. Skriv in några påminnelser i kalendern redan nu.
På vintern – vid behov: skotta bort snö från taket. Om det blir stora mängder snö… skotta fritt så att inte taket tar skada. Speciellt när mycket snö får ”ligga till sig” och packas ihop kan den bli riktigt tung. (Upp till 400 kg per kvadratmeter !) Tänk på att ventilationer och huvar ofta är känsliga för belastning, och i värsta fall kan gå sönder. Dina garantier omfattar normalt inte skador som beror på belastning av snö.
545A4420-1030x652

DU KAN SJÄLV SKÖTA OM DITT TAK MED NEDANSTÅENDE ENKLA RUTINER.

Följ dessa tips och råd för takskötsel så kommer du att kunna njuta länge av ett problemfritt och vackert tak!

TAKSKÖTSEL VARJE VÅR OCH HÖST:

 • Kolla nocken. Taknocken är den mest utsatt delen. Kolla att alla pannor och plåtar ligger rätt. Är pannspikarna rostiga? Har de krypit ut eller skevat sig? Har någon panna flyttat sig? Är någon panna trasig? Kom ihåg att underlaget och tätningarna måste vara intakta innan du lägger tillbaka en flyttad panna eller ersätter en skadad.
 • Kolla gavlarna. Vindskivor och gavlar består ju av trä och plåt som åldras snabbare än pannor. Och är mer utsatta för vind.
 • Kolla ventilationen. Ta bort skräp. Igensatta ventilationskanaler kan skapa fukt och mögel.
 • Kontrollera ”skorstenskjolen”. Runt skorstenen längst ner sitter den s.k. skorstenskjolen. Kolla silikontätningen runt denna.
 • Kolla hängrännorna. Skräp kan blåsa in under takkanten. Skräp kan blockera avrinningen och få rännorna att svämma över, vilket på sikt förstör fasaden. Rensa!
 • Kolla säkerheten. Stegar, räcken och bryggor måste vara till 100 % intakta. Du som husägare är ansvarig för säkerheten när folk jobbar på ditt tak eller står nedanför det. Både Arbetsmiljölagen och BoVerket byggregler ställer krav. Vad som gäller för just dig beror på husets fasadhöjd, takets lutning och vilket år huset byggdes. Är du osäker? Kontakta oss, vi kan det här!

TAKSKÖTSEL EN GÅNG PER ÅR:

 • Se efter så att skräp och löv inte har blåst in under taktäckningen.
 • Bort med mossa och alger. Dessa rackare binder fukt och kan orsaka frostsprängningar. Borta eller spola bort!
 • Kontrollera tätningen runt alla genomföringar (ventilationsrör m.m.)

TAKSKÖTSEL EN GÅNG PER ÅR:

 • Spola av takpannorna, lämpligen med högtryckstvätt. Fråga om råd kring taktvätt ifall du är osäker på hur man gör.
 • Tvätta av taket. Använd rätt tvättmedel, fråga någon som kan taktvätt om du är osäker.

OFFERTFÖRFRÅGAN

Är ni intresserade av en offert från oss?
Klicka er vidare nedan och fyll i vårt offertformulär så återkommer vi så snart vi kan!

karta-1-610x1024

Byggimperium Sverige AB

Strandallen 4, 135 61 Tyresö

Kontaktuppgifter

08 760 78 88
info@byggimperium.se

Vill du att vi ringer upp dig?

Skicka mail till oss

© 2022 Bygg Imperium Sverige AB . All Rights Reserved.